Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՄԱԿ)

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը հրավիրում է մասնակցելու ՄԱԿ/Ճապոնիա երկարաժամկետ կրթաթոշակների ծրագրին:

Ծրագիրը հիմնադրվել է ՄԱԿ-ի Բաց տիեզերքի հարցերով գրասենյակի և Ճապոնիայի կառավարության կողմից`  Կյուշուի  տեխնոլոգիական ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ:

2013-2014 ուսումնական տարում մագիստրոսական կրթություն ստանալու համար ծրագրին կարող են դիմել առավելագույնը երկու ուսանող, իսկ դոկտորական ծրագրի համար` չորս ուսանող:

Ընտրությունն անցած թեկնածուների բնակվելու և ուղևորվելու (դեպի Ճապոնիա և հետադարձ) համար անհրաժեշտ գումարը կտրամադրի Ճապոնիայի կառավարության կրթաթոշակների ծրագիրը /MEXT/, իսկ ընդունելությանը մասնակցելու և քննությունների համար անհրաժեշտ գումարը կվճարի KIT-ը:

Վերջնական դիմումները և մյուս բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ընդունվում են ՄԱԿ-ի Բաց տիեզերքի հարցերով գրասենյակի կողմից մինչև 2014թ.-ի հունվարի  27-ը: 

Ծրագրի, ինչպես նաև դիմումների և անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ այցելելով http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/bsti/fellowship.html կայքէջը:

Աղբյուրը` edu.am