Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղական խորհրդատուների ընտրության մրցույթ

«Դպրոց-կենտրոնների միություն» իրավաբանական անձանց միությունը հայտարարում է տեղական խորհրդատուների ընտրության մրցույթ` «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում   ՀՀ հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների մասնագիտական զարգացմանն ուղղված մանկավարժամեթոդական նյութեր  մշակելու համար:

Տեղական խորհրդատուների աշխատանքի շրջանակն է՝

  • ուսումնասիրել և տեղայնացնել ոլորտում առկա համապատասխան միջազգային փորձը,
  • մշակել ՀՀ հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների մասնագիտական զարգացմանն ուղղված մանկավարժամեթոդական նյութեր:

Թեկնածուներին ներկայացվող նվազագույն որակավորման պահանջներն են`

  • բարձրագույն կրթություն մանկավարժության, հասարակական գիտությունների և այլ համապատասխան  ոլորտներում,
  • դասավանդման ժամանակակից մեթոդների կիրառման վերաբերյալ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ,
  • ՀՀ հանրակրթական համակարգի և ոլորտում տեղի ունեցող  բարեփոխումների վերաբերյալ իրազեկվածություն,
  • մանկավարժամեթոդական նյութերի մշակման փորձառություն,
  • հայերենի գերազանց իմացություն,
  • անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն դիմում, ինքնակենսագրություն  /CV` անգլերեն և հայերեն լեզուներով, 1 լուսանկար, բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, 2 երաշխավորագիր-նամակ [Recommendation letter]:

Պահանջվող փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել «Դպրոց-կենտրոնների միություն» իրավաբանական անձանց միության գրասենյակ մինչև 2013 թ. դեկտեմբերի 9-ը, ժամը 1700, հետևյալ հասցեով՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի նրբ. 3, տարածք 17: Հեռախոս (374/10-55-30-04, 091-38-05-39):

Աղբյուրը`  edu.am