Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նոյեմբերի 19-ի տնօրենության նիստում

2013թ. նոյեմբերի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որը վարում էր տնօրեն Ս. Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, մասնավորապես` 1991-2008 թթ. ընթացքում կուտակված փաստաթղթերն ու գործերը արխիվ հանձնելու վերաբերյալ հարցը:

Կենտրոնական արխիվի տնօրենի հետ պայմանավորվածության համաձայն` Հայաստանի ազգային արխիվի ՊՈԱԿ Տավուշի մարզային մասնաճյուղ են հանձնվելու հետևյալ փաստաթղթերը.

 • ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության նիստերի արձանագրությունները,
 • գիտական խորհրդի նիստերի արձանագրությունները,
 • աշխատանքի ընդունվելու և ազատվելու մասին, հիմնական գործունեության, սովորողների շարժի վերաբերյալ հրամանները,
 • ուսումնական պլանները,
 • ուսումնական ծրագրերը,
 • ընդունելության քննությունների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն,
 • ֆակուլտետների և ամբիոնների հաշվետվությունները, պլանները,
 • ֆակուլտետների և ամբիոնների նիստերի արձանագրությունները,
 • բալանսներ,
 • ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություններ,
 • աշխատավարձերի վճարման ցուցակներ, քարտեր, տեղեկագրեր:

Մասնաճյուղի փաստաթղթերի և գործերի արխիվացման համար որոշվեց ստեղծել հանձնաժողով, որի նախագահ նշանակվեց ԱԿ բաժնի վարիչ Ա.Հովհաննիսյանը, անդամներ` ԿՈԱԳ բաժնի ավագ մասնագետ Յու.Բեկնազարյանը, գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը, ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊԾ բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը, գրադարանի վարիչ Ն.Ստեփանյանը, արխիվավար Գ.Մարությանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վ.Ալեքսանյանը, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ն.Խուդավերդյանը, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Ա.Ցուցուլյանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Կ.Այվազյանը, քաղպաշտպանության շտաբի պետ Ռ.Քամալյանը: