Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դեկտեմբերի 2-ի տնօրենության նիստում

2013թ. դեկտեմբերի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը վարում էր տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին հանրագումարային քննությունների կարգի մեջ փոփոխություններ կատարելու, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Հանրագումարային քննությունների կարգի մեջ փոփոխություններ կատարելու հարցի մասին որոշվեց, որ սեմինար և գործնական պարապմունքների գնահատականներն արտացոլվեն հանրագումարային քննությունների մեջ. 4 դրական գնահատականին տրվի 2 միավոր, 3 դրական գնահատականին` 1 միավոր: Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանին հանձնարարվեց ստեղծել աշխատանքային խումբ` մշակելու գործնական պարապմունքների մեխանիզմ և այն ներկայացնելու տնօրենությանը:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի արդյունավետությունը բարձրացնելու կապակցությամբ հանձնարարվեց բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին մեկ շաբաթվա ընթացքում կայքի պատասխանատուի էլեկտրոնային փոստին ուղարկել թարմ տեղեկատվություն: