Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ամառային դասընթացներ Հունաստանում

2014թ. հուլիսի 12-ից 23-ը Օլիմպիայում (Հունաստանի Հանրապետություն) կազմակերպվելու են Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների միջազգային ամառային դասընթացներ, որոնց մասնակցելու համար հրավիրվում են նաև ՀՀ քաղաքացիները:

Մասնակցության վարձավճարներին և պայմաններին կարելի է ծանոթանալ այցելով` http://olympiasummeracademy.org կայքէջը:

Աղբյուրը` edu.am