Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոսների

Հարգելի’   դասախոսներ, 2014 թ. փետրվարի 24-ից սկսվում են  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրով կազմակերպվող դասընթացները`

Մոդուլ 1. ԱՆԳԼԵՐԵՆԸ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ, 

Մոդուլ 2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ,

Մոդուլ 3. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ,

որին կարող եք մասնակցել նաև դուք:

Դասընթացներին մասնակցելու համար ունկնդիր դասախոսը  հայտ  պետք է ներկայացնի (առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստով)  Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն:

Նախապես չհայտագրվածներին չի թույլատրվի  մասնակցել  դասընթացներին, քանի որ ուսումնական  խմբի համակազմը, ըստ  Կանոնակարգի, 15-ից  ավելի  չի կարող լինել:

ԵՊՀ  հետբուհական  լրացուցիչ  կրթության  վարչություն, 

 հեռ.  54-43-97, postgraduate@ysu.am