Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցումներ

2014թ. ապրիլի 16-ին` ժամը 14:00-ին, մասնաճյուղի գրադարանում զեկուցումներ կկարդան Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ Մարիետա Ճաղարյանը` «Հզորագույն համակարգիչներ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նոր դարաշրջան» թեմայով, և «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նազելի Խաչատրյանը` «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման պատմությունը» թեմայով: