Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կրթաթոշակային ծրագրի մրցույթ

Հայտնում ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Ֆրանսերեն» մասնագիտության այն ուսանողներին, որոնք ապահովում են B1 մակարդակ, որ  «Agence Universitaire de la Francophonie»-ն հայտարարում է մասնագիտական վերապատրաստման կրթաթոշակային ծրագրի մրցույթ:

Ծրագրի գործընթացն իրականացվելու է հետեւյալ կերպ.

  • Ուսանողը գտնում է արտերկրում որեւէ ֆրանսախոս կազմակերպություն կամ ձեռնարկություն, որտեղ կարող է անցնել մասնագիտական պրակտիկա եւ դիմում է տվյալ կազմակերպությանը:
  • Դրական պատասխան ստանալու դեպքում հավաքում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը եւ դիմում է ԵՊՀ ղեկավարությանը` վերջինիս համաձայնությունն ու երաշխավորությունը ստանալու նպատակով:
  • Համացանցով լրացնում է կայքում տեղադրված ձեւաթուղթը (http://formulaires.auf.org/) եւ կցում է բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը (ներառյալ ֆրանսերենի իմացության մակարդակը հավաստող որեւէ փաստաթուղթ):

Հարկ է իմանալ, որ համացանցով գրանցվելու վերջնաժամկետը 2013 թ-ի մարտի 29-ն է:

Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելե՛ք Երևանի պետական համալսարանի պաշտոնական կայք: