Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դասացուցակ

ԵՊՀ  ԻՄ մանկավարժի որակավորման 2020- 21 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակ

ԵՊՀ  ԻՄ մանկավարժի որակավորման 2019- 20 ուստարվա I կիսամյակի դասացուցակ

Էջեր