Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Նարինե Դավթյանը

2014թ. մարտի 26-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Նարինե Դավթյանը:

Ներկա էին ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մանվել Զաքարյանը,  դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «μ21 պարամետրի վերին գնահատականը համասեռ գրաֆների համար»: Աշխատանքը կատարվել էր ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռաֆայել Քամալյանի հետ համատեղ և առաջին անգամ ներկայացվել էր 2013թ. սեպտեմբերի 26-30-ին ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի կողմից անցկացվող CSIT-2013 9-րդ միջազգային գիտաժողովում:

Ներկայացված թեման արդիական է և լրացնում է 2008թ. դեկտեմբերին Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի տարեկան գիտաժողովում Ն.Դավթյանի և Ռ.Քամալյանի ներկայացրած աշխատանքում առաջին անգամ սահմանված μ11, μ12, μ21  և  μ22   պարամետրերի հետազոտությունների շարքը տարբեր դասերի գրաֆների համար: