Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՍԼՈՎԱԿԻԱ)

Սլովակիայի Հանրապետության կառավարությունը 2014 թվականին իրականացնում է փոխանակման ծրագիր, որին կարող են մասնակցել նաև ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մագիստրատուրայի ուսանողները, ասպիրանտները, դասախոսները, գիտաշխատողները և նկարիչները:

Ծրագրի տևողությունը՝ 1-ից 12 ամիս է:

Ցանկացողները պետք է գրանցվեն www.scholarships.sk կայքէջում մինչև ս.թ. ապրիլի 30-ը:

Աղբյուրը` www.edu.am