Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն՝ Մոսկվայում տեղակայված Էներգետիկայի կայուն զարգացման միջազգային կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպում է չորսշաբաթյա դասընթացներ:

Դասընթացները տեղի կունենան ս.թ. հոկտեմբերի 1-ից 26-ը Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան մասնագիտացված հաստատություններում:
Ուսուցման լեզուն անգլերենն է:
Յուրաքանչյուր երկիր պետք է ներկայացնի երկու թեկնածություն:
Մասնակցության հայտերը պետք է մինչև 2013 թվականի մայիսի 6-ը երկու օրինակից ներկայացնել ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության Միջազգային համագործակցության բաժին՝ ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ի գործերով Հայաստանի ազգային հանձնաժողովին փոխանցելու նպատակով:

Աղբյուրը` www.edu.am