Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Համալսարանների կառավարման աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր

Կարնեգի Քորփորեյշնի Նյու Յորքի գրասենյակի աջակցությամբ Այռեքս կազմակերպությունը մշակել է “Համալսարանների կառավարման աջակցության ծրագիրը” (ՀԿԱԾ), որի նպատակն է նպաստել Հայաստանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Գանայի, Տանզանիայի, Ուգանդայի և Ուկրաինայի մի շարք հանրային համալսարաններում վարչական աշխատանքների բարելավմանը:

Ծրագրի մրցույթին մասնակցելու համար հայցադիմումներն ընդունվում են մինչև 2014թ. մարտի 31-ը: Տեղեկատվությունները կարող եք ներբեռնել http://irex.am/arm/programs/uasp/uasp.html կայքէջից:

Աղբյուրը` www.edu.am