Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Խորհրդատվություն

Ընդունող հանձնաժողով

Կապ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հանձնաժողովի հետ
Հեռ.՝ 094032112 (Լ. Բեգինյան), 096987654 (Վ. Աղաբաբյան)
Էլ. փոստ՝ ephimmkpk@gmail.com