Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանող – 2011 մրցանակաբաշխությունը Երևանի պետական համալսարանում

Սույն թվականի նոյեմբերի 17-ին, «Ուսանողների համաշխարհային օրը», ԵՊՀ –ում տեղի ունեցավ «Ուսանող – 2011» մրցանակաբաշխությունը: Այն արդեն 3-րդ տարին է անց է կացվում ԵՊՀ ՈՒԽ կողմից և նպատակ ունի խրախուսել բարձր առաջադիմություն և ներհամալսարանական ակտիվություն ցուցաբերած ուսանողներին:

Թվով 23 ուսանողներ ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետներից, կենտրոններից և Իջևանի մասնաճյուղից արժանացան «Ուսանող – 2011» կոչմանն ու պարգևատրվեցին ԵՊՀ ՈՒԽ մեդալով:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից այդ կոչմանն արժանացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող, ԵՊՀ ԻՄ ՈւԳԸ փոխնախագահ Սլավիկ Սամվելի Ալավերդյանը: