Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և “Armenian Volunteer Network” կազմակերպության միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր

Հուշագրի կնքման նկար                   2021թ. օգոստոսի 30-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի (ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի) և “Armenian Volunteer Network” ԱՄՆում տեղակայված կրթական միջազգային կազմակերպության (ի դեմս տնօրեն Ս.Տերյանի) միջև Եվրոպական համալսարանում կնքվեց համագործակցության հուշագիր:

Հուշագրի կնքմանը մասնակցեցին նաև “Armenian Volunteer Network” կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Ք.Տերյանը, նույն կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի համակարգող Հ.Թորոսյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի անգլերեն լեզվի կրթական ծրագրի պատասխանատու Է.Թեմրազյանը:

Հուշագիրը նպատակաուղղված է Հայաստանում կրթության խթանմանը և բարելավմանը, միջազգային ակադեմիական կապերի ընդլայնմանը, գաղափարների և գիտելիքների փոխանակմանը, կամավորության խթանմանը և զարգացմանը:

Ներկա պահին “Armenian Volunteer Network” կազմակերպության կամավորներն արդեն «աշխատում են» մեր կրթօջախում. մասնաճյուղի ուսանողների համար իրականացվում են հեռավար դասընթացներ իսպաներենից և ռուսերենից։

Կնքված հուշագրով կողմերը պայմանավորվեցին խորացնել համագործակցությունը, մասնավորապես՝

  • հնարավորություններ ստեղծել կամավորների և պրակտիկանտների առկա և առցանց փոխանակումների համար՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերում,
  • ուղիներ փնտրել՝ կամավորներին և պրակտիկանտներին համագործակցային հնարավոր փոխշահավետ հետազոտական ծրագրերում ընդգրկելու,
  • միջմշակութային ուսումնառության և հետազոտության խթանման համար ուսումնասիրել ֆակուլտետային ու գիտահետազոտական փոխանակումներին ուղղված նախաձեռնությունների իրագործելիությունը,
  • խթանել ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի փոխանակման ծրագրերը,
  • ուսումնասիրել միջազգային ֆինանսավորման և ակադեմիական միջոցառումների համատեղ առաջարկների իրագործելիությունը,
  • նախաձեռնել քննարկումներ դասընթացների, գիտաժողովների, համատեղ հրատարակությունների և ակադեմիական ծրագրերի զարգացման վերաբերյալ,
  • կազմակերպել լրացուցիչ անվճար դասընթացներ՝ բուհի կարիքներին համապատասխան:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և “Armenian Volunteer Network” կազմակերպության միջև կնքված հուշագիրը տե՛ս այստեղ