Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Վավերացվեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Ռուսաստանի պետական մասնագիտական-մանկավարժական համալսարանի միջև համագործակցության հուշագիրը

1. գլխավոր 

 2022թ. հունիսի 30-ին տեղի ունեցավ գործնական առցանց հանդիպում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Ռուսաստանի պետական մասնագիտական-մանկավարժական համալսարանի ներկայացուցիչների միջև:

Առցանց հանդիպմանը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից մասնակցում էին տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանը, փոխտնօրեն Մհեր Օթարյանը, գիտական քարտուղար Մհեր Աթոյանը և Օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ Սվետլանա Միխայլովնա Մինասյանը: Ռուսաստանի պետական մասնագիտական-մանկավարժական համալսարանը ներկայացնում էին դաստիարակչական աշխատանքի և երիտասարդական քաղաքականության գծով պրոռեկտոր Անտոն Իգորևիչ Լիժինը և մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաց լեզվի և խոսքի մշակույթի ամբիոնի վարիչ Ալյոնա Ալեքսանդրովնա Եվտյուգինան:

Հանդիպման ընթացքում համալսարանների ներկայացուցիչները պատրաստակամություն հայտնեցին հետամուտ լինել կնքված համագործակցության հուշագրի նպատակների իրականացմանը, որից հետո առավել մանրամասն քննարկեցին երկու բուհերի առաջնահերթությունները, Հայաստանում և Ռուսաստանում համակցված/հիբրիդային կրթության զարգացման ապագա համատեղ գործունեության և նախագծերի ճանապարհային քարտեզը:

Քննարկումն անցավ անմիջական մթնոլորտում: Ա.Մակարյանը նշեց, որ նման հանդիպումներն ամրապնդում են երկրների և համալսարանների միջև բարեկամությունը, թույլ են տալիս գնահատել աշխատանքի որակը, զարգացնել և ընդլայնել մտահորիզոնը գիտական հետազոտական ոլորտում. «Այսպիսի հանդիպումներն ու քննարկումները տարբեր բուհերի գործընկերների հետ, որոնք ակտիվորեն աշխատում և հաջողություն են գրանցում ուսումնագիտական աշխատանքում ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող են ունենալ զգալի ներդրում կրթության որակի բարձրացման գործում: Այսօր բարենպաստ հնարավորություններ են բացվում նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթության ոլորտում համատեղ նախագծերի իրականացման համար: Դրանց նկատմամբ հետաքրքրություն է ցուցաբերում թե՛ հայկական, թե՛ ռուսական կողմը: Մենք շահագրգռված և պատրաստ ենք համագործակցության, փորձի փոխանակման, համատեղ նախագծերի ու ծրագրերի իրականացման»:

Ա.Լիժինն իր հերթին նշեց, որ այսօր անհրաժեշտ է իրականացնել դասախոսների և ուսանողների փոխանակում, զարգացնել համատեղ հետազոտական և ուսումնամեթոդական հրատարակությունների առկա դրական փորձը, կիրառել ուսուցման հատուկ համակցված ձևեր: Ա.Եվտյուգինան ավելի մանրամասն ներկայացրեց հիբրիդային ուսուցման Ռուսաստանի պետական մասնագիտական-մանկավարժական համալսարանի փորձը: Ս.Մինասյանը խոսեց համակցված ուսուցման հնարավոր ձևափոխությունների մասին՝ որպես օրինակ բերելով 2022 թվականի մարտին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացված «Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» միջազգային երիտասարդական գիտագործնական համաժողովը:

Կնքված հուշագրով և գործողությունների ճանապարհային քարտեզի հիման վրա կողմերն իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին համագործակցությունը զարգացնելու հետևյալ  ուղղություններով.

  • համատեղ դասագրքերի, ուսումնական նյութերի մշակում,
  • համատեղ դասընթացների մշակում մագիստրանտների, ավագ կուրսերի ուսանողների համար,
  • համալսարանական գիտնականների պլանավորված համատեղ հրապարակումներ գիտական ամսագրերում,
  • ուսումնական գործընթացի արդիականացում՝ որպես կրթական միջավայրի որակի բարելավման երաշխիք,
  • համատեղ գիտական կոնֆերանսների, օլիմպիադաների, մրցույթների կազմակերպում (առցանց)՝ օլիմպիադաների և մրցույթների արդյունքների, կոնֆերանսի նյութերի հրապարակմամբ,
  • ՀՀ և ՌԴ գիտական ու նախաձեռնող նախագծերի մրցույթներին մասնակցության համատեղ նախագծեր մշակելու նպատակով գիտական ստեղծագործական խմբերի ձևավորում:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Ռուսաստանի պետական մասնագիտական-մանկավարժական համալսարանի համագործակցությանը նվիրված առցանց հանդիպումն անցավ կառուցողական երկխոսության մթնոլորտում: Երկուստեք ցանկություն հայտնվեց զարգացնելու համագործակցությունը՝ մասնագիտական-մանկավարժական գործունեության մեջ նոր բարձունքներ նվաճելու նպատակով:

2022-23 ուսումնական տարում ԵՊՀ ԻՄ-ում ներդրվում է ուսանողների գնահատման նոր համակարգ

1. գլխավոր

2022թ. հունիսի 30-ին Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը Ուսումնամեթոդական վարչության հետ համատեղ անցկացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նոր կարգի վերաբերյալ հանդիպումքննարկում:

Հանդիպմանը ներկա էին ԵՊՀ ԻՄտնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը, փոխտնօրեն Մ.Օթարյանը, ֆակուլտետների դեկանները, կրթական ծրագրերի ղեկավարները, դեկանատների գործավարներն ու ամբիոնների լաբորանտները:

Ա.Մակարյանը ողջունեց երկու ստորաբաժանումների համատեղ նախաձեռնությունը՝ մասնավորապես նշելով, որ այդ հանդիպումը շատ կարևոր է, քանի որ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նոր կարգում (30.04.2022թ. հաստատված ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի կողմից) կան գնահատման համակարգին վերաբերող էական փոփոխություններ, որոնց մասին պետք է տեղյակ լինեն բոլոր համալսարանականները, առաջնահերթ՝ ամբիոնների վարիչները, կրթական ծրագրերի ղեկավարները, դասախոսները, դեկանատների աշխատակիցները, ովքեր այս սեպտեմբերից աշխատելու են այդ կարգի համաձայն:

Պարոն Մակարյանը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ կարգն ուժի մեջ է մտնելու 2022թ. սեպտեմբերի 1-ից և վերաբերելու է 2022-2023 ուստարում և դրանից հետո ԵՊՀ ԻՄ ընդունված և՛ բակալավրիատի, և՛ մագիստրատուրայի ուսանողներին:

Այնուհետև Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը մանրամասն ներկայացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգում կատարված փոփոխությունները: Նախ նա անդրադարձավ կարգի փոփոխման նպատակներին, որոնք են՝ բազմագործոն  գնահատման  համակարգ ներդնելը, դասախոսի  ազատության  աստիճանը մեծացնելը, դրական արդյունարար գնահատական միայն  մեկ  բաղադրիչով  չձևավորելը:

Ա.Դավթյանը շեշտեց, որ փոխվել է նաև գնահատման սանդղակը. այսուհետ «անբավարար» է համարվում 0-9, «բավարար»՝ 10-13, «լավ»՝ 14-17 միավորները:

Ապա առավել հանգամանորեն ներկայացվեցին եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացների գնահատման ձևերը, պարտադիր և ընտրովի բաղադրիչները, նրանց տրվող առավելագույն և նվազագույն միավորները, քննությունների վերահանձնման կարգը և քննական տեղեկագրերի տեսքերը:

Վերջում տեղի ունեցավ քննարկում. մասնակիցների կողմից ուղղված հարցերին տրվեցին պատասխաններ:

 

Կայացավ տնօրենության նիստ

1. գլխավոր․ IMG_3439

2022թ. հունիսի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա.Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ օրակարգային 4 և ընթացիկ 2 հարցերով:

Օրակարգի առաջին հարցի՝ 2022-2026 առկա և 2022-2027 հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքների մասին զեկուցեց Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը: Նա ներկայացրեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի հրամանների (4 § 1, 08.01.2022 և  58 § 4, 11.01.2022) համաձայն՝ հաստատվել են կրթական ծրագրերը վերանայող աշխատանքային խմբերի կազմերը, որոնք մինչև մայիսի 21-ը ԿԲԴՎ բաժին պետք է ներկայացնեին վերանայված կրթական ծրագրերը: ԿԲԴՎ բաժնի կողմից մշակվել և կրթական ծրագրերը վերանայող աշխատանքային խմբերին են տրամադրվել վերանայման աշխատանքային խմբերի աշխատանքային պլանի օրինակելի ձև, որտեղ հստակ գրված է, թե ինչպիսի աշխատանքներ են նախատեսվում իրականացնել, և մոտավոր ժամկետները, որոնք արդեն հստակեցրել են խմբերը: Բաժնի կողմից հունվար-հունիսի ամիսների ընթացում վերահսկվել են աշխատանքային խմբերի աշխատանքները, պարբերաբար կազմակերպվել են հանդիպումներ կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ, տրվել է համապատասխան խորհրդատվություն:

Տնօրենի կողմից սահմանված ժամկետում պատրաստ է եղել միայն երկու կրթական ծրագիր՝ «Պատմություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն»:  Մյուս կրթական ծրագրերը վերանայող աշխատանքային խմբերի համար տնօրենի թույլտվությամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև հունիսի 11-ը, որից հետո էլ որոշ կրթական ծրագրեր դեռ վերջնական տեսքով չեն ներկայացվել ԿԲԴՎ բաժին:

Բաժնի աշխատակիցների կողմից առկա 2022-2026 թթ. կրթական ծրագրերի հիման վրա կազմվել են նաև հեռակա ուսուցման 6 կրթական ծրագրերը՝ «Պատմություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Հոգեբանություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Զբոսաշրջություն» և «Ֆինանսներ»:

Բոլոր կրթական ծրագրերում կատարվել են բավականին շատ փոփոխություններ, որոնց մի մասը պայմանավորված է ԵՊՀ-ի պահանջներով. «Կիրառական վիճակագրություն և տյալների հետ աշխատանք» դասընթացը հանվել է բոլոր ծրագրերից, «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հմտությունները» դասընթացը դարձել է կամընտրական՝բացառությամբ մի քանի ծրագրերի, «ՏՄՄ», «Ֆինանսներ», «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրերում «Իրավունքի հիմունքներ» դասընթացը դարձել է կամընտրական:

Այս հարցի հետ կապված՝ տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի կողմից գործընթացի պատասխանատուներին հանձնարարվեց խիստ հետևողական լինել, որ մինչև հուլիսի 2-ը բոլոր ծրագրերը վերջնական տեսքով պատրաստ լինեն և ներկայացվեն հաստատման:

Երկրորդ հարցի՝ դասախոսների կարիքների վերհանման, մատուցվող ծառայությունների՝ նրանց կողմից գնահատման վերաբերյալ զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսական կազմի կարիքների վերհանման համար դիտարկվել են Մասնագիտական կրթության որակի  ապահովման բաժնի կողմից 2021թ. հունիսից 2022թ. հունիսն ընկած ժամանակահատվածում տարբեր մեխանիզմներով իրականացված ուսումնասիրությունների (Մասնաճյուղից դասախոսների բավարարվածության, Մասնաճյուղից ուսանողների բավարարվածության հարցումների, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների կարծիքներից հետևող, ամբիոններում իրականացված քննարկումների) արդյունքները: Հավաքագրված խնդիրների և առաջարկների հիման վրա կազմվել է կարիքների փաթեթ, որը ներկայացված է երկու խմբով (1. ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 2. ծառայությունների և ռեսուրսների հետ կապված կարիքներ):

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետ կապված կարիքները հիմնականում վերաբերում էին ուսանողների հմտությունների և կարողությունների գնահատման մեթոդների և ձևերի ընտրությանը, դասերին և լրացուցիչ պարապմունքներին ուսանողների մասնակցության ապահովմանը, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական պահանջների սահմանմանը, դասախոսի գիտական հետաքրքրությունների ու ուսումնական փորձի վրա հիմնված դասաբաշխմանը, երկու կիսամյակների, առկա և հեռակա բեռնվածությունների միջև հավասար հարաբերակցության ապահովմանը, հետազոտական աշխատանքներին հատկացված ժամաքանակի ավելացմանը, գրագողության դեմ պայքարի միասնական համակարգված մոտեցմանը և այլն:

Ծառայությունների և ռեսուրսների հետ կապված կարիքներն առնչվում էին գրադարանում առկա և էլեկտրոնային մասնագիտական և այլ գրականության համալրմանը, գրադարանի էլեկտրոնային կայքում հոդվածների բաժնի առկայության ապահովմանը, մասնաճյուղի կայքում եռալեզու (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) նյութերի տեղադրմանը, տելեգրամյան ալիք ունենալուն, վարձատրման և պարգևավճարների տրամադրման ճկուն համակարգի կիրառմանը, բուհի տեխնիկական հագեցվածության, աշխատանքային ավելի լավ պայմանների ապահովմանը:

Տվյալ հարցի առնչությամբ Ա.Մակարյանի կողմից ՄԿՈԱ բաժնին հանձնարարվեց վերհանված կարիքներն ամփոփ ու համակարգված ձևով ուղարկել համապատասխան ստորաբաժանումներ՝ թերացումների շտկման պլաններ կազմելու և խնդիրներին հնարավոր լուծումներ տալու նպատակով:

Երրորդ հարցի՝ դասալսումների արդյունքների քննարկման կապակցությամբ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները և Ուսումնամեթոդական վարչության պետը:

Դեկանները ներկայացրին իրենց ղեկավարած ֆակուլտետներում հաշվետու ժամանակահատվածում ամբիոնների վարիչների իրականացրած դասալսումների արդյունքներն ընդհանրացված տեսքով:

Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ Աուդիտի հանձնաժողովը հանձնարարել է կիրառել դասալսումների գրանցամատյաններ, ինչը նախատեսված է համապատասխան կարգով:

Հարցի կապակցությամբ արտահայտվեց տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը՝ ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել դասալսումների իրականացմանը, ըստ այդմ՝ դեկաններին հանձնարարեց առավել հետևողական լինել և ըստ գրաֆիկների՝ վերահսկել դասալսումների իրականացման ընթացքը:

Չորրորդ հարցի՝ հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների քննարկման վերաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները:

Այս հարցի վերաբերյալ ԱՄակարյանը նշեց, որ պետք է ավելի խստապահանջ կազմակերպել ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունները՝ նախօրոք վեր հանելու անպատրաստ շրջանավարտներին և թույլ չտալու, որ թերի աշխատանքները հայտնվեն հանձնաժողովների առջև: Նա խոստացավ հաջորդ տարի անձամբ մասնակցել բոլոր նախապաշտպանություններին:   

Ընթացիկ առաջին հարցի՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների ուսման վճարների ընդհանուր դինամիկայի մասին զեկուցեց գլխավոր հաշվապահ Մ.Մխիթարյանը: Նա նշեց, որ առկա ուսուցման համակարգում ուսման վճարները ամբողջությամբ մարվել են՝ բացառությամբ մեկ ուսանողի, ով մասնակիորեն է մուծել վճարը: Ընդհանրապես կամ մասամբ վճարում չի կատարել հեռակա ուսուցման 75 ուսանող, որոնց մեծ մասը հեռացման են ենթակա դասապրոցեսին և քննաշրջանին չմասնակցելու պատճառով:

Ընթացիկ երկրորդ հարցի՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտի դիպլոմի անվավեր ճանաչման և կրկնօրինակի տրամադրման վերաբերյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Տվյալ հարցի կապակցությամբ որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտի դիպլոմը ճանաչել անվավեր և վավերացնել որպես կրկնօրինակ տրամադրվող № համարի դիպլոմը:

Տնօրենության նիստում զեկուցողների հաղորդումներն ընդունվեցին ի գիտություն:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեցին ներբուհական ընդունելության քննությունները

1. գլխավոր 2022թ. հունիսի 28-29-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Գծանկար» և «Կոմպոզիցիա» առարկաների ներբուհական քննությունները՝ «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» կրթական ծրագրերով ընդունելության համար:

Քննությունների անցկացման համար ձևավորվել էր տեսաձայնագրման սարքերով հագեցած 2 քննական կենտրոն: Քննություններն անցկացվեցին մեկական օրով՝ 4-ական ժամ տևողությամբ: Քննասենյակում դիմորդներն իրենց տեղն ընտրեցին վիճակահանությամբ:

«Գծանկար» առարկայի քննության ժամանակ հանձնարարվող առաջադրանքը նատյուրմորտ էր` հարթ ֆոնի վրա 3 գիպսե առարկաներից, գրաֆիտե մատիտով պարզ լուսավորությամբ` A2 ֆորմատի թղթի վրա, իսկ «Կոմպոզիցիա» առարկայի համար պարզ երկրաչափական, բուսական կամ կենդանական մարմիններից կառուցված զարդանախշային հորինվածք էր՝ դեկորատիվ մեկնաբանությամբ՝ A3 ֆորմատի թղթի վրա:

«Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» կրթական ծրագրով մասնաճյուղ էին դիմել 12, իսկ «Դիզայն» կրթական ծրագրով՝ 6 դիմորդներ: «Գծանկար» առարկայի քննության գնահատման ընթացքում հանձնաժողովի անդամները հաշվի էին առնում հորինվածքի գրագետ տեղադրումը թղթի մեջ, կառուցողական մոտեցումը, ծավալների տարածածավալային պատկերումը, ծավալների տոնային ընկալումը և նյութականության ստացումը, հորինվածքի եզրափակիչ մշակումը:

«Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» կրթական ծրագրի «Կոմպոզիցիա» առարկայի քննության ժամանակ գնահատվում էին զարդանախշերի ընտրությունը և գրագետ համադրելիությունը, կոմպոզիցիա ստեղծելու ստեղծագործական մտքի կիրառումը, զարդանախշերով միջնադաշտի և եզրային գոտիների ստեղծումը, դետալների՝ միմյանց  նկատմամբ կոմպոզիցիոն աշխատանքի ամբողջացումը, կոմպոզիցիայում զարդանախշերի չափերի ներդաշնակ համադրության առկայությունը, զարդանախշերի գունային սահուն, հակադիր, կտրուկ անցումների, տոնայնության արտացոլումը, զարդանախշերի հստակ սահմանազատման առկայությունը գունային տոների միջոցով, տաք և սառը գույների համադրության և ստեղծագործական մտքի առկայությունը:

«Դիզայն» կրթական ծրագրի «Կոմպոզիցիա» առարկայի քննության ժամանակ գնահատվում էին երկրաչափական ծավալային մարմինների գրագետ համադրելիությունը, կոմպոզիցիա ստեղծելու ստեղծագործական մտքի կիրառումը, երկրաչափական ծավալային մարմիններով կոմպոզիցիոն հորինվածքի դինամիկ ամբողջացումը (սկիզբ, հասունացում, ավարտ), կոմպոզիցիոն հորիվածքում մարմինների չափերի ներդաշնակ համադրության առկայությունը, գունային սահուն, հակադիր, կտրուկ անցումների տոնայնության արտացոլումը, երկրաչափական ծավալային մարմինների հստակ սահմանազատման առկայությունը գույների տոների միջոցով:

Քննական հանձնաժողովի նախագահը փաստեց, որ դիմորդների պատրաստվածության մակարդակը բավարար էր:

Քննությունների նվազագույն շեմը հաղթահարեցին բոլոր դիմորդները, որի կապակցությամբ սիրով շնորհավորում ենք նրանց՝ մաղթելով հաջողություններ և ամենայն բարիք նոր՝ 2022-2023 ուսումնական տարում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2021-2022 ուստարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումն ավարտվեց

1. գլխավոր2022թ. հունիսի 17-26-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացան հեռակա ուսուցման բակալավրի՝ 2021-2022 ուստարվա շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները 8 կրթական ծրագրերով՝ «Հոգեբանություն», «Բնապահպանություն և բնօգտագործում», «Պատմություն» «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)», «Զբոսաշրջություն», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»:

Ուսումնամեթոդական վարչության և ֆակուլտետների ղեկավարների խոսքով՝ պաշտպանություններն իրականացվել են գործող կարգի և հաստատված ժամանակացույցների համաձայն:

2021-2022 ուստարվա հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրերով ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 166 շրջանավարտ, որից 11-ը՝ նախորդ տարիներից. 5-ը՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետից, 4-ը՝ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետից, 2-ը՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետից:

«Հոգեբանություն» կրթական ծրագրով ատեստավորվող 15 ուսանողից «գերազանց» ստացավ 2-ը, «լավ»՝ 5-ը, «բավարար»՝ 8-ը:

«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» կրթական ծրագրով ատեստավորվող 19 ուսանողից «գերազանց» ստացավ 4-ը, «լավ»՝ 4-ը, «բավարար»՝ 11-ը:

«Պատմություն» կրթական ծրագրով ատեստավորվող 21 ուսանողից «լավ» ստացավ 3-ը, «բավարար»՝ 14-ը, «անբավարար»՝ 3-ը, չներկայացած՝ 1 ուսանող:

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով ատեստավորվող 26 ուսանողից «գերազանց» ստացավ 3-ը, «լավ»՝ 13-ը, «բավարար»՝ 10-ը:

«Ֆինանսներ (ըստ ոլորտիկրթական ծրագրով ատեստավորվող 31 ուսանողից «գերազանց» ստացավ 1-ը, «լավ»՝ 6-ը, «բավարար»՝ 14-ը, «անբավարար»՝ 9-ը, չներկայացած՝ 1 ուսանող:

«Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրով ատեստավորվող 13 ուսանողից «գերազանց» ստացավ 3-ը, «լավ»՝ 7-ը, «բավարար»՝ 3-ը:

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրով ատեստավորվող 20 ուսանողից «գերազանց» ստացավ 5-ը, «լավ»՝ 8-ը, «բավարար»՝ 7-ը:

«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» կրթական ծրագրով ատեստավորվող 21 ուսանողից «գերազանց» ստացավ 1-ը, «լավ»՝ 7-ը, «բավարար»՝ 13-ը:

ԵՊՀ ԻՄի ղեկավարության և ամբողջ անձնակազմի անունից բակալավրի որակավորում ստանալու առթիվ սիրով շնորհավորում ենք 2022թ. հեռակա ուսուցման մեր շրջանավարտներին, նրանց ցանկանում ենք մեծ ձեռքբերումներ մասնագիտական ոլորտում և անձնական կյանքում, նպատակների իրականացում, ամենայն բարիք: