Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտխորհրդի ընդլայնված նիստ


նիստ

2018թ. հուլիսի 3-ին՝ ժամը 11:00-ին, №51 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտխորհրդի ընդլայնված նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2018թ. ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
  2. 2017-2018 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների  քննարկում և ամփոփում:
  3. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Վ.Ավագյանի հաշվետվությունը:
  4. Ընթացիկ հարցեր: