Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԿԱՅԱՑԱՎ ԵՊՀ ԻՋԵՒԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 25-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆԸ