Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջոցառում` նվիրված Մայրության և գեղեցկության տոնին ( ապրիլի 7, 2014թ.)