Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն «Ակունք» հոդվածների ժողովածուի հոդվածագիրների

Համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարի 20.01.2014թ. հ. 33-Ա/Ք հրամանով սահմանված չափանիշների` հաստատվել է պարբերականների և ժողովածուների ցուցակը, ըստ որի «Ակունք» հոդվածների ժողովածուն ընդգրկվել է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում` որպես գիտական ժողովածու, հետևաբար, նախատեսվում է հրատարակել տարվա մեջ երկու անգամ` մեկը որպես գիտական հոդվածների ժողովածու, մյուսը` գիտամեթոդական և ուսումնամեթոդական հոդվածների ժողովածու:

Գիտական հոդվածների ժողովածուն նախատեսվում է հրատարակել սույն թվականի հունիսին, հոդվածներն ընդունվում են մինչև մայիսի 1-ը: Գիտամեթոդական և ուսումնամեթոդական հոդվածների ժողովածուն նախատեսվում է հրատարակել տարեվերջին, հոդվածներն ընդունվում են մինչև նոյեմբերի 1-ը:

Հոդվածներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

«ԱԿՈՒՆՔ»-Ի ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ