Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ամառային հանգիստն անցկացնելու հրավեր ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցների համար

EPH-baza

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հարգելի՛ աշխատակիցներ, ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպությունն առաջարկում է ձեզ անցկացնել ձեր ամառային հանգիստը Ծաղկաձորի «Համալսարան» ուսումնաարտադրական բազայում:

Տեղերը սահմանափակ են, ուստի ցանկացողները մանրամասների և գրանցվելու համար շտապեն դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի արհբյուրոյի նախագահ Ա.Մարգարյանին (հեռ.՝ 093 20 65 05): 

ԵՊՀ ԻՄ-ի արհբյուրո

 

Ծաղկաձորի «Համալսարան» ուսումնաարտադրական բազա

EPH-baza-1

EPH-baza-2 EPH-baza-3

EPH-baza-6

EPH-baza-4 EPH-baza-5