Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպում Իջևանի ավագ դպրոցում

1․ գլխավոր2024 թ. մայիսի 10-ին ԵՊՀ ԻՄ պրակտիկայի կազմակերպման և շահակիցների հետ համագործակցության բաժինը Իջևանի ավագ դպրոցում կազմակերպել էր հանդիպում 10-րդ և 11-րդ դասարանների աշակերտների հետ:

Հանդի­պմանը մասնակցում էին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Մակարյանը, փոխտնօրեն Մ. Օթարյանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Վ. Աղաբաբյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, բ.գ.թ., դոցենտ Վ. Ավագյանը, Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, բ.գ.թ., դոցենտ Ք. Հարությունյանը:

«Ի՞նչ անել ապագայում», «Ի՞նչ մասնագիտություն ընտրել», «Ո՞ր առարկաներից քննությունների պատրաստվել», «Ո՞ւր գնալ դպրոցն ավարտելուց հետո». ավագ դպրոցի սաներին ամենաշատը հետաքրքրող այս հարցերին հանդիպման ընթացքում համալսարանականները տվեցին պատասխաններ:

Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանցիներին ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցները ներկայացրին մասնաճյուղի գործունեությունը, հնարավորությունները, տեղեկատվություն տրամադրեցին բուհում գործող 12 կրթական ծրագրերի և դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ, իրականացրին մտքերի փոխանակում և քննարկում աշակերտներին հուզող հարցերի շուրջ:

10-րդ դասարանի աշակերտների համար ԵՊՀ ԻՄ դասախոսներ Վ. Ավագյանը և Ք. Հարությունյանը դասախոսություններ վարեցին «Հայ գրականություն» և «Անգլերեն» առարկաների շրջանակներում: Ընտրվել էին ծրագրային և արդիական, դպրոցականների համար հետաքրքրություն ու մոտիվացիա առաջացնող թեմաներ՝ նպատակ ունենալով լրացնելու կամ ընդլայնելու նրանց գիտելիքները:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կողմից առաջարկվեց, որ նախքան դպրոցն ավարտելն ուսման և ապագա մասնագիտության նկատմամբ ավելի խորը և իմաստալից մոտեցում դրսևորելու համար դպրոցականներն այցելեն մասնաճյուղ, գտնվեն համալսարանական միջավայրում, ծանոթանան բուհում կրթության կազմակերպմանը, ուսանողական առօրյային, մասնակցեն նախընտրելի մասնագիտությամբ որևէ դասընթացի, տեղում ստանան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները:

Բացի այդ, մասնաճյուղի հոգեբանները կիրականացնեն ավագ դասարանների աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման թեստավորում՝ որոշելու, թե տվյալ աշակերտին որ մասնագիտությունն է ավելի համապատասխանում: