Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի և Գյումրիում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր

1. գլխավոր. IMG_8963

2020թ. նոյեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը՝ ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի, և Գյումրիում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնը՝ ի դեմս տնօրեն Հարություն Համբարձումյանի, կնքեցին համագործակցության հուշագիր:

 

Հուշագրով ամրագրվեցին համագործակցության մի շարք ուղղություններ կրթության, գիտության, մշակույթի, պատմական և ազգագրական գործունեության, երիտասարդական քաղաքականության ոլորտներում:

 

Երկկողմ համագործակցության շրջանակներում կկազմակերպվեն ցուցահանդեսներ, փառատոներ, մրցույթներ, օլիմպիադաներ, գիտական կոնֆերանսներ, կլոր սեղաններ, դասախոսություններ և այլ գիտակրթական ու մշակութային միջոցառումներ:

 

Համատեղ նախագծեր, փաստաթղթեր մշակելու նպատակով նախատեսվում է նաև անցկացնել փոխադարձ խորհրդատվություններ, ստեղծել փորձագիտական խմբեր և կազմկոմիտեներ:

 

Համագործակցության զարգացմանն է ուղղված նաև Գյումրիում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի ներկայացուցչության հիմնումը ԵՊՀ ԻՄ-ում, որտեղ փակցվեցին կենտրոնի գործունեությունը լուսաբանող պաստառներ, դասավորվեցին կենտրոնի կողմից մասնաճյուղին նվիրաբերված ռուսալեզու գրքեր:

 

Տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի հետ կայացավ հանդիպմանը, որին մասնակցեցին ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը, «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Հ.Մովսեսյանը, Ռուսաց լեզվի և գրականության սեկցիայի դոցենտ, բ.գ.թ. Մ.Զուրաբյանը, իրավախորհրդատու Ն.Նազարյանը, Գյումրիում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Հ.Համբարձումյանը ներկայացրեց կենտրոնի գործունեության լավ փորձը Շիրակի և Լոռու մարզերում, կենտրոնի համագործակցությունը մարզային բուհերի հետ։

 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ՌԴ բուհերի և գիտահետազոտական կենտրոնների հետ կրթության, գիտության և մշակույթի ոլորտում համատեղ ծրագրերի իրականացման, ուսանողների և դասախոսների շարժունության, ռուսաց լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստումների կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր, ուրվագծվեցին երկկողմ համագործակցության եզրերն ու հեռանկարները: