Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրապարակվել են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2017թ. առկա ուսուցման ընդունելության արդյունքները

Հրապարակվել է

Հարգելի՛ դիմորդներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի  «Դիմորդ» բաժնի «Առկա ուսուցում» ենթաբաժնի «ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ» էջում  տեղադրվել են   2017թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները՝