Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի կրթաթոշակ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակի համար

Դասավանդիր-ի հայտ. նկ.

 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ևս «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների համար հայտարարում է ուսումնական կրթաթոշակ:

Կարող են դիմել այն ուսանողները, ովքեր.

  • սովորում են բնագիտական, մաթեմատիկական կամ ՏՏ ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետում (STEM),
  • ունեն բարձր առաջադիմություն,
  • պատրաստ են միանալ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի առաջնորդության զարգացման երկամյա ծրագրին:

Կրթաթշակի պայմանների և դիմելու ընթացակարգի վերաբերյալ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղումով: