Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների․ Ուսանողական ժողովրդավարություն հիմա» ծրագրի շրջանակներում կառավարման դասընթաց

Без названия

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը 2022թ․-ի մայիսի 1-ից իրականացնում է «Այլընտրանքային ուսանողական ակումբի ձևավորում» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է արտաուսումնական, ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով աջակցել ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական համայնքի մշակութային կյանքի, գործնական հմտությունների և կարողությունների զարգացմանը։

Ծրագրի նպատակին հասնելու համար առաջ են քաշվել հետևյալ խնդիրները՝

  1. Ստեղծել ուսանողական ոչ ֆորմալ կրթության հարթակ։
  2. Ապահովել ուսանողների գործնական հմտությունների և կարողությունների տրամադրումը։

Առաջին խնդրի համատեքստում նախատեսվում է գործողությունների շարք, որն իր մեջ ներառում է համահամալսարանական ուժերով ստեղծել հինգից յոթ ուսանողներից բաղկացած ուսանողական ակումբ և անհրաժեշտ ռեսուրսների հավաքագրելուց հետո ապահովել աշխատանքային պատշաճ պայմաններ։

Երկրորդ խնդրի շրջանակներում նախատեսվում է ոլորտային դասընթացի կազմակերպում, որում կներգրավվեն նաև փորձագետներ։ Վերջիններիս օգնությամբ մասնակիցները ընդհանուր տեսական պատկերացում կկազմեն թեմայի, ինչպես նաև անցկացվող միջոցառումների, մասնավորապես, նախատեսվող ճանաչողական այցի, երթուղու, դրա տևողության և այլնի մասին: Ճանաչողական այցը՝ էքսկուրսիան, նախատեսվում է անցկացնել 2022թ-ի հունիսի 27-ին: Այս գործողությունների շնորհիվ առնվազն 30 ուսանողներ ձեռք կբերեն տեսական գիտելիքներ և տեղեկություն հավաքագրելու և թվայնացնելու գործում գործնական հմտություններ։ Բացի դրանից, որպես արդյունք, կհրատարակվի «Խորհուրդներ սկսնակ գիդերին» խորագրով ուղեցույցը:

Ծրագիրն իրականացվում է «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդների․ Ուսանողական ժողովրդավարություն հիմա» ծրագրի շրջանակներում` Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագիրը համատեղ իրականացնում են Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, «Ռեստարտ» գիտակրթական բարեգործական հիմնադրամը («Ռեստարտ» հիմնադրամ), Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան հիմնադրամը (ՀՌԿԿ-Հայաստան) և Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը։