Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Հ.-գ. - նկար

 2019թ. հոկտեմբերի 19-ին՝ ժամը 14-00-ին, №28 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի լուծարքային շրջանի ամփոփման մասին (զեկուցող՝ Վ.Աղաբաբյան):
  2. 2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝ Կ.Պողոսյան):
  3. Ամբիոններում 2019-2020 ուստարվա առարկայական փաթեթների առկայության մասին (զեկուցողներ՝ ամբիոնների վարիչներ):
  4. Ընթացիկ հարցեր: