Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Նկար. հայտ.

 2019թ. հունիսի  21-ին` ժամը 12:00-ին,  տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ` հետևյալ օրակարգով.

  1. 2019-20 ուստարվա անհատական բեռնվածությունների քննարկում (զեկուցողներ՝ Հ.Ասատրյան, Լ.Ֆլջյան):
  2. Առարկայական փաթեթների և կրթական մոդուլների նկարագրիչների ձևակերպման վերաբերյալ  հարցերի քննարկում (զեկուցող՝ Լ.Ֆլջյան):
  3. Դասավանդողների անհատական զարգացման պլանների քննարկում (զեկուցող՝ Ա.Մարգարյան):
  4. Ընթացիկ հարցեր: