Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը

2016թ. ապրիլի 19-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը «Գծային հաստատուն գործակիցներով հավասարումների բերումը կանոնական տեսքի» թեմայով կարդացին զեկուցում, որը ղեկավարել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ. Ցուցուլյանը:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ  Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, «ԻԿՄ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողները:

Էրինե Ղարայանը ներկայացրեց թեմայի տեսական մասը, նշեց հավասարման երեք տիպերի համար կանոնական տեսքերը, դրանց ստացումը, նշանակումները:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ  Էրինե Ղարայանը և Անահիտ ՀովսեփյանըԱնահիտ Հովսեփյանը բերեց օրինակներ, որոնք պարունակում էին գծային հավասարումների երեք տիպերը, և կանոնական տեսքի բերման երեք հիմնական ձևերը:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ  Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը
Մասնագիտական առումով թեման բավականին արդիական էր և կիրառելի:
Զեկուցողներին ուղղվեցին հարցեր, տրվեցին լիարժեք պատասխաններ:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ  Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը