Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՎՊՀ-ն հրավիրում է մասնակցելու հանրապետական 11-րդ երիտասարդական գիտաժողովին

ՎՊՀ գիտաժ. հայտ. նկար 2022թ. ապրիլի 8-ին Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է հանրապետական 11-րդ երիտասարդական գիտաժողով՝ «Նոր հեռանկարներ ուսանողների գիտահետազոտական ներուժի բացահայտման համար» խորագրով: Գիտաժողովին կարող են մասնակցել բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ և երիտասարդ գիտնականներ։ Գիտաժողովը նախատեսում է առկա/առցանց մասնակցության ձևեր:

Նստաշրջանի ընթացքում գործելու են հետևյալ բաժանմունքները.

 1. Պատմություն
 2. Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն
 3. Հայ բանասիրություն
 4. Օտար լեզուներ և գրականություն
 5. Տնտեսագիտություն
 6. Մանկավարժություն
 7. Հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
 8. Փիլիսոփայություն
 9. Արվեստագիտություն
 10. Բնագիտություն և աշխարհագրություն
 11. Կենսաբանություն և քիմիա
 12. Ֆիզիկա, մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա:

Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2022թ. փետրվարի 15-ը Ուսանողական գիտական ընկերության էլ. փոստի հասցեին (sss.vsu.am@mail.ru) ուղարկել մասնակցության հայտը:

Ստացված հայտերը կանցնեն մասնագիտական դիտարկման փուլ, և միայն դրական արդյունքի պարագայում կհաստատվի հայտատուի մասնակցությունը: Գիտական նստաշրջանին զեկուցված նյութերը գրախոսման փուլը հաղթահարելու և տպագրության երաշխավորվելու պարագայում տպագրվելու են Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության «Գիտաժողովի նյութեր» ժողովածուի հերթական համարում։

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվելու:

Մասնակցության հայտին, տպագրության ներկայացվող հոդվածի պահանջներին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով: