Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ապրիլյան քառօրյայի մասնակից կամ երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող (առկա ուսուցմամբ) ուսանողներին կտրամադրվի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում

1. հայտ. նկար

Ի լրումն 01/06/10425-20 Կորոնավիրուս-COVID19 քառօրյայի մասնակիցներին քննությունների թույլատրելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի գրության՝ հայտնում ենք, որ առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով անվճար համակարգում չընդգրկված՝ 2016թ. ապրիլի 2-6-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերում մարտական հերթապահություն իրականացրած (զինվորական գրքույկում համապատասխան նշման կամ զինվորական կոմիսարիատի կողմից տրամադրած տեղեկանքի առկայությամբ) բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողներին, ինչպես նաև առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունված և անվճար համակարգում չընդգրկված երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներին ՀՀ կառավարության կողմից կտրամադրվի ուսման վարձավճարի 20%-ի չափով մասնակի փոխհատուցում:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ում սովորող՝ Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ մարտական հերթապահություն իրականացրած, ինչպես նաև երկու և ավելի երեխա ունեցող ուսանողների ցուցակը տե՛ս այստեղ: