Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցում մանկավարժական պրակտիկա անցնելու հրավեր

big_1443097123_8131185

ԵՊՀ ԻՄ-ի «Անգլերեն լեզու և գրա­կանութ­յուն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Պատմություն», «Ինֆորմատիկա և կիրա­ռական մաթեմատիկա» և «Հոգեբանություն» մասնագիտությունների 4-րդ կուրսի ուսանողներին սիրով հայտնում ենք, որ իրենց մանկա­վար­ժական պրակտիկան կարող են իրականացնել Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցում:

Պրակտիկանտի ընտրությունը կկատարվի դպրոցում` հարցման մասնակիցների հետ հանդիպում-հարցազրույցի միջոցով:

Ցանկա­ցողները մինչև 2019թ. հունվարի 20-ը պետք է լրացնեն հետևյալ առցանց հարցումը (http://www.dcs.am/index.php?page=vacancies):