Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հերթական նիստը

meeting

 2019թ. մարտի 29-ին՝ ժամը 12:05-ին, №28 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հերթական նիստը՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2018-19 ուստարվա II կիսամյակի I ընթացիկ քննաշրջանի և ավարտական կուրսերի քննաշրջանի կազմակերպման հարցը:
  2. Ավարտական աշխատանքների I նախապաշտպանության հարցը:
  3. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմի հաստատման հարցը:
  4. II կիսամյակում կուրսային աշխատանքների կատարման ընթացքը:
  5. ԵՊՀ ԻՄ-ի 25-ամյակի միջոցառումների (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր) ձևաչափի քննարկման հարցը:
  6. Ընթացիկ հարցեր: