Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը