Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ

Տնտ. նկ.

 2019թ. հունիսի 29-ին՝ ժամը 10:30-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների՝ 2018-19 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ ամբիոնների վարիչների տարեկան հաշվետվություն (զեկուցողներ՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
  2. Ֆակուլտետի՝ ըստ մասնագիտությունների 2019թ. ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման (ավարտական աշխատանքների պաշտպանության) արդյունքների քննարկում (զեկուցողներ՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
  3. ԿԾ պատասխանատուների՝ 2018-19 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն (զեկուցողներ՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան):
  4. 2018-19 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ամփոփում (զեկուցող՝ Գ.Ավետիսյան):