Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտխորհրդի ընդլայնված նիստ

2013թ. դեկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 13:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դահլիճում տեղի կունենա գիտխորհրդի ընդլայնված նիստ:

Տնօրենություն