Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական զեկուցումներ` «Սոցիալականացման սոցիալ-մանկավարժական հարացույցեր» թեմայով

Ս.թ. դեկտեմբերի 24-ին` ժամը 13:30-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի օնլայն լսարանում «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները կներկայացնեն «Սոցիալականացման սոցիալ-մանկավարժական հարացույցեր» թեմայով գիտական զեկուցումներ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոն