Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

նիստ

2018թ.  հունվարի  27-ին՝  ժամը  12:00-ին,  տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝  հետևյալ օրակարգով.

  1. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման մասին: /Զեկ.  Ն.  Խուդավերդյան/
  2. 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին: /Զեկ.Ն. Խուդավերդյան/
  3. Ընթացիկ հարցեր