Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2020թ. առկա ուսուցման ընդունելություն

1. Նկար - ԵՊՀ ԻՄ

Սիրելի՛ դիմորդ, 2020թ. մայիսի 25-ից սկսվել է 2020-2021 ուսումնական տարվա բակալավրիատի դիմում-հայտերի առցանց ընդունելությունը։ Դիմում-հայտերը լրացնելու համար այցելեք www.dimord.am կայք և հետևեք տեսանյութում տրվող հրահանգներին։ 

Հիշեցում` դիմորդը ոչ մի հարցով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողով չի այցելում: Ընդունելության մասնագիտությունների և քննության հայտագրման դիմում-հայտը dimord.am կայքի միջոցով դիմորդը ԳԹԿ է ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ ս.թ. մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը ներառյալ (հունիսի 15-ին՝ մինչև ժամը 18:00-ն)։

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դիմորդները մաս­նա­գիտությունների լրացման հետ կապված խորհրդատվություն ընդունող հանձնաժողովից կստանան հեռախոսազրույցի միջոցով։ Խորհրդատվության համար նախատեսված հեռախոսահամարների, ընդունելության կարգի, մասնագիտությունների ցանկի, ինչպես նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի վերաբերյալ այլ տեղե­կատվություն ստանալու համար դիմորդը կարող է օգտվել ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի «Դիմորդ» բաժնից։ Եթե դիմորդը ցանկանում է հարցերն ուղղել գրավոր եղանակով, ապա դրանք կարող է ուղարկել ephimmkpk@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին։

Հիմնական փուլի մրցույթի արդյունքները հրապարակվելու են ս.թ. հուլիսի 18-ին։ Հրապարակումից հետո ընդունելության քննությունից դրական միավոր ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները թափուր տեղերի առկայության դեպքում կարող են մասնակցել թափուր տեղե­րի (լրա­ցուցիչ փուլի) մրցույթին։ Թափուր տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար մասնագիտությունների նշումով նոր դիմում-հայտը դիմորդները dimord.am կայքի միջոցով ԳԹԿ են ուղարկելու էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ ս.թ. հուլիսի 20-ից մինչև հուլիսի 22-ը ներառյալ (հուլիսի 22-ին՝ մինչև ժամը 18:00-ն)։ Հիմնական փուլով ընդունված դիմորդները չեն կարող մասնակցել լրացուցիչ փուլի մրցույթին։ Լրացուցիչ փուլի մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն ս.թ. հուլիսի 25-ին։

ԵՊՀ ԻՄ ընդունված դիմորդները, ընդունելության կարգի 35-րդ կետի համաձայն, պետք է օգոստոսի 25-ից սեպտեմբերի 1-ը մասնաճյուղ ներկայացնեն պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները։ 

Պահանջվող փաստաթղթեր

Ավարտական փաստաթուղթ`ատեստատ կամ դիպլոմ (միջուկով)

  1. Լուսանկար(3×4 սմ չափսի)՝ 1 հատ
  2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)
  3. Արտոնություններից օգտվելու դեպքում համապատասխան փաստաթղթեր

Արտոնություններից օգտվելու դեպքում ներկայացվող լրացուցիչ փաստաթղթեր

Մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը հայտը լրացնելիս 66-69 կետերից օգտվող դիմորդները նեքոնշյալ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները պետք է ուղարկեն  ephimmkpk@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեին՝ նշելով անունը, ազգանունը, հայրանունը, և մասնագիտությունը, իսկ օգոստոսի 25-ից սեպտեմբերի 1-ը անհրաժեշտ է նշված փաստաթղթերի բնօրինակները և պատճենի 1 օրինակ ներկայացնել մասնաճյուղ: Հակառակ դեպքում դիմորդները չեն կարող օգտվել արտոնությունից։

ԿԵՏ 66

Տեղեկանք զինծառայող ծնողի զոհվելու մասին

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)

Ծնողի մահվան վկայականը

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)

Դիմորդի ծննդյան վկայականը

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)

ԿԵՏ 67 – 1)

Անձնագիրը և ծննդյան վկայականը 

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)

Տեղեկանք 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, ­կամ մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամ ­լինելու մասին

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)

ԿԵՏ 67 – 2)

Անձնագիրը և ծննդյան վկայականը 

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)

Առանց ծնողական խնամքի մնալու մասին հաստատող փաստաթղթերը

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)

ԿԵՏ 68

Զինվորական  գրքույկ

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից)` առկայության դեպքում

ԿԵՏ 69

ԺԱՈՒՏԻԿՈՎՅԱՆ, ՄԵՆԴԵԼԵԵՎՅԱՆ ԵՎ ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ միջազգային օլիմպիադայի հաղթողի դիպլոմ 

(բնօրինակը և պատճենը՝ 1 օրինակից):

Ուշադրություն.

Ներբուհական քննության համար նախատեսված 1500 դրամ գումարը պետք է վճարել «Արդշինբանկ»-ում բացված ԵՊՀ ԻՄի հետևյալ հաշվեհամարին՝ 247610017094:

Վճարել հնարավոր է Հայաստանի տարածքում գործող ցանկացած բանկի միջոցով, սակայն «Արդշինբանկ»-ի ցանկացած մասնաճյուղում վճարում կատարելիս բանկային ծախսերի գումար չի գանձվում:

Բանկում վճարում կատարելիս պետք է հստակ նշվի  ուսանողի  անունը ազգանունը,  հայրանունը  և մասնագիտությունը:

Դիմորդը բանկում  կատարած  վճարման  անդորրագիրը   պահպանում   և  ներկայացնում է ներբուհական քննության ժամանակ: