Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. հունիսի 29-ին ժամը 12:00-ին կայանալու է ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի նիստ

2013թ. հունիսի 29-ին ժամը 12:00-ին կայանալու է ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բակալավրիատի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2013թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների մասին     /Զեկուցող Ս.Ա.Առաքելյան/
  2. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2013-2014 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքների մասին       /Զեկուցող Ս.Ա.Առաքելյան/
  3. Ընթացիկ հարցեր