Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2012թ. բակալավրատի առկա ուսուցման ընդունելություն

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2012թ. առկա ուսուցման ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

  • Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա
  • Բնապահպանություն և բնօգտագործում
  • Պատմություն
  • Հայոց լեզու և գրականություն
  • Մանկավարժություն և հոգեբանություն
  • Անգլերեն լեզու և գրականություն
  • Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
  • Կիրառական արվեստ
  • Տնտեսագիտության տեսություն
  • Սերվիս

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:
Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ:

Ուսման տևողությունը 4 տարի է:
Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը, ժամը 18:00-ն:
Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 3:
Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (0263) 4-00-61, (093) 41-51-22, (093) 20-65-05 հեռախոսահամարներով: