Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բազկամարտի մասնաճյուղային առաջնություն

2013թ. նոյեմբերի 14-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ բազկամարտի մասնաճյուղային առաջնություն, որը  կազմակերպել էր Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը: Առաջնությանը մասնակցում էր 10 ուսանող` Բնական գիտությունների, Տնտեսագիտության, Կիրառական արվեստի  և Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետներից:

Եզրափակիչում հանդիպեցին «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երկրորդ և առաջին   կուրսերի ուսանողներ Ռուբեն Նազարյանը և Բաբկեն Խուդավերդյանը:

Հաղթող ճանաչվեց Բաբկեն Խուդավերդյանը (“Տնտեսագիտության տեսություն” մասնագիտության 1-ին կուրս), որին տրվեց պատվոգիր: