Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Վահան Աղաբաբյանը

2014թ. մարտի 3-ին` Հր. Մաթևոսյանի ծննդյան 79-ամյակի կապակցությամբ,    ԵՊՀ ԻՄ-ի օնլայն լսարանում գիտական զեկուցում կարդաց Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Վահան Աղաբաբյանը:

Ներկա էին ամբիոնի դասախոսներ, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ Ա.Մարգարյանը, գիտական քարտուղար Մ.Աթոյանը, Հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու Հ.Վանյանը, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Հրանտ Մաթևոսյանի «Աշնան արև» վիպակը»: Ներկայացված թեման հետաքրքիր էր և արդիական:

Զեկուցումն ուղեկցվեց «Աշնան արև» ֆիլմի բնորոշ դրվագների ցուցադրությամբ:

Վերջում իր տպավորություններն արտահայտեց Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ալիսա Հասանյանը` ընդգծելով նման նախաձեռնությունների կարևորությունը: