Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ շախմատի մասնաճյուղային առաջնությունը

2013թ. նոյեմբերի 25-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ շախմատի մասնաճյուղային առաջնություն, որին մասնակցում էր բնական գիտությունների, կիրառական արվեստի, հումանիտար գիտությունների և տնտեսագիտության ֆակուլտետներից 8 ուսանող:

Շախմատի մասնաճյուղային առաջնությունը կազմակերպել էր Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչ Վ.Պողոսյանը:

Խաղերն անցկացվեցին օլիմպիական ձևով:

Առաջնությունում հաղթող ճանաչվեց Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Արման Մատինյանը: