Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. մասնաճյուղի մի քանի աշխատակիցներ ստացան գիտական աստիճան

2013թ. նոյեմբերի 15-ին ԵՊՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի Կենսաֆիզիկայի 051 մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ Ալեքսան Շամիլի Մարգարյանի` Գ.00.02-Կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Ատենախոսության թեման էր «Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ որոշ ցածրամոլեկուլային միացությունների կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը»:

Գիտական ղեկավարն էր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Յու.Ս. Բաբայանը:

 ___________________________________________________

2013թ. նոյեմբերի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի «Հայ և արտասահմանյան գրականության» 003 մասնագիտական խորհրդում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Վահան Արշակի Աղաբաբյանի` Ժ.01.02-«Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Ատենախոսության թեման էր «Սերո Խանզադյանի պատմվածքները և վիպակները»:

Գիտական ղեկավարն էր բան. գիտ. դոկտոր Ս.Ա. Աղաջանյանը:

___________________________________________________

2013թ. հունիսի 28-ին ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի «Հայ և արտասահմանյան գրականության» 003 մասնագիտական խորհրդում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Հասմիկ Սամվելի Վանյանի` Ժ.01.02-«Հայ դասական գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Ատենախոսության թեման էր «Ավետիք Իսահակյանի չափածո և արձակ լեգենդները»:

Գիտական ղեկավարն էր բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Զ.Վ. Ավետիսյանը:

  ___________________________________________________

2013թ. հունիսի 13-ին Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 032` «Կառավարման, ավտոմատացման համակարգերի և էլեկտրոնիկայի» մասնագիտական խորհրդի նիստում տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Աննա Սմբատի Սիմոնյանի` Ե.13.02-«Ավտոմատացման համակարգեր» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանությունը:

Ատենախոսության թեման էր «Մուր-Պենրոուզի պարամետրական ընդհանրացված հակադարձ մատրիցների որոշման թվա-անալիտիկ եղանակների մշակումը և հաշվողական գործընթացների ավտոմատացումը»:

Գիտական ղեկավարն էր տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ա.Գ. Ավետիսյանը: