Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահի ընտրություն

2013թ. դեկտեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահի ընտրություն:

Ուսանողական խորհրդի նախագահի թեկնածուներն էին “Պատմություն” մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անի Հարությունյանը, “Հայոց լեզու և գրականություն” մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանող Անուշավան  Աղաջանյաը,  “Անգլերեն լեզու և գրականություն” մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողուհի  Վանուհի Վանեսյանը, “Անգլերեն լեզու և գրականություն” մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Ճաղարյանը, “Անգլերեն լեզու և գրականություն” մասնագիտության  2-րդ  կուրսի ուսանողուհի Ջուլիետա Խոջումյանը, “Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն” մասնագիտության  1-ին կուրսի ուսանողուհի Իրինա Աղաբեկյանը:

Ընտրության արդյունքում 14 կողմ ձայներով հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ ընտրվեց Վանուհի Վանեսյանը:

Ընտրությանը ներկա էր նաև Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վ.Ալեքսանըանը: Նա շնորհավորեց ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նորընտիր նախագահին` մաղթելով աշխատանքային բուռն գործունեություն և  նորանոր հաջողություններ: