Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն

Ս.թ. մարտի 25-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի մարզադահլիճում տեղի կունենա սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն:

Մասնակցել ցանկացող ուսանողները մինչև մարտի 24-ը կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչ Վ.Պողոսյանին: