Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի ունեցավ «Հաղթել րոպեում» ժամանցային խաղը

2013թ. մարտի 14-ին ԵՊՀ ԻՄ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում տեղի ունեցավ «Հաղթել րոպեում» ժամանցային խաղը, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր բնական գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահ, «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության III կուրսի ուսանող Արթուր Մարդանյանը:

Ներկա էին Բնական գիտությունների և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետների ուսանողները:

Խաղին մասնակցեց վեց թիմ, յուրաքանչյուր թիմի կազմում՝ վեց ուսանող:

Եզրափակիչ փուլ դուրս եկան վեցերորդ (Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա) և առաջին (Կիրառական արվեստ) թիմերը:

Հաղթեց Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 1-ին թիմը, որին ՈՒԽ-ի նախագահ Վարդան Եգանյանի կողմից տրվեց պատվոգիր: