Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մրցույթ ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է մրցույթ

  • Ընդհանուր տնտեսագիտության,
  • Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի

ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար:

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին կարող են մասնակցել գիտությունների թեկնածուի /դոցենտի/ կամ դոկտորի /պրոֆեսորի/ գիտական աստիճան /կոչում/ ունեցող անձինք, ովքեր ունեն առնվազն հինգ տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքային ստաժ:
Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի վարիչի պաշտոնի հավակնորդների համար գիտական աստիճանի /կոչման/ առկայությունը պարտադիր չէ:

Հավակնորդները ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն.

  • դիմում տնօրենին,
  • կադրերի հաշվառման թերթիկ,
  • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
  • համառոտ ինքնակենսագրություն,
  • գիտական /որակավորման/ աստիճանը և գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեններ,
  • տպագրված գիտական և մեթոդական աշխատանքների ցուցակը,
  • տվյալներ պարգևատրումների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև սույն թվականի հունիսի 24-ը:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի անձնակազմի կառավարման բաժին:

Հասցեն` ք. Իջևան, ՈՒսանողական 3
Հեռ. (0263) 4-04-50